1530/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för övervakning av elarbeten

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 2 § 2 mom. förordningen den 22 december 1989 om avgifter för övervakning av elarbeten (1217/89) som följer:

2 §
Årsavgift

Årsavgiften, som uppbärs per kalenderår, är

i avgiftsklass I  321,50 mk
        II 400,40 mk
        III 518,75 mk
        IV 716  mk

I årsavgiften ingår i samtliga avgiftsklasser en andel på 190 mark som Elinspektionscentralen använder för att sända publikationer om föreskrifter och anvisningar till planerarna och entreprenörerna.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.