1521/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteåret 1990

Finansministeriet har med stöd av 2 a § och 80 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lag av den 1 november 1991 (1300/91), beslutat:

1 §

Den ordinarie beskattningen för år 1990 slutförs den 31 januari 1992.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 27 december 1991.

Helsingfors den 19 december 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Vik. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.