1509/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 3 § lagen om förbud mot användande av blyvitt och blysulfat vid vissa målningsarbeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. lagen den 1 mars 1929 om förbud mot användande av blyvitt och blysulfat vid vissa målningsarbeten (101/29) som följer:

3 §

En arbetstagare som inte har fyllt 18 år får inte användas i yrkesmässigt målningsarbete där blyvitt, blysulfater eller andra produkter som innehåller dessa färgämnen begagnas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 122/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 4/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.