1507/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om upphävande av 58 § gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 58 § gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65).

2 §

Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 122/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 4/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.