1505/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om upphävande av lagen om avlöningen i skogs- och flottningsarbeten

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1964 om avlöningen i skogs- och flottningsarbeten (699/64).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 122/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 4/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.