1496/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 1991

Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Hankasalmi och Laukaa kommuner, Hankasalmi och Konnevesi kommuner, Suolahti stad och Sumiainens kommun, Suolahti och Äänekoski städer, Saarijärvi och Äänekoski städer, Saarijärvi stad och Uurainens kommun, Saarijärvi stad och Karstula kommun, Karstula och Pylkönmäki kommuner, Karstula och Kyyjärvi kommuner, Kivijärvi och Kannonkoski kommuner samt Viitasaari och Pihtipudas kommuner

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Hankasalmi och Laukaa kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Kynsivesi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Hankasalmi och Laukaa kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten D, som är belägen på vattenomkretsrån mellan skifteslaget Havusalmi och samfälligheten Kärkkäinen på 700 meters avstånd mot öster från röset nr 158, som byggts vid den för vattenområdena verkställda omkretsrågångsförrättningen nr 9436 och fortsätter därifrån mot sydsydost till den på Kapeaselkä belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6928 290 och y = 3460 545. Vid punkt C svänger gränsen något mot sydost och fortsätter till den nordost om Saaninsaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6926 950 och y = 3460 930. Vid punkt B svänger gränsen något mot sydsydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen på vattenomkretsrån mellan skifteslagen Havusalmi och Simuna på 2790 meters avstånd mot väster från röset nr 2, som byggts vid den ovan nämnda för vattenområdena verkställda omkretsrågångsförrättningen. Vid punkt A förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Sträckningen av gränsen mellan Hankasalmi och Konnevesi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Yrjänänlampi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Hankasalmi och Konnevesi kommuner vid det på västra stranden av Yrjänänlampi, på rån mellan lägenheten Jussila 16:42 i Kärkkäiskylä by i Hankasalmi kommun och lägenheten Yrjönsuo 38:56 i Kärkkäiskylä by i Konnevesi kommun belägna röset nr 5 och fortsätter därifrån mot sydost till det på sydöstra stranden av Yrjänänlampi, på rån mellan lägenheten Yrjänä 16:20 i Kärkkäiskylä by i Hankasalmi kommun och lägenheten Sydänmaankappale 39:25 i Kärkkäiskylä by i Konnevesi kommun belägna onumrerade röset, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

Den förut inte fastställda gränsen i Liesvesi mellan Hankasalmi och Konnevesi kommuner, som bestäms så att den följer en gräns som uppgåtts vid den enligt 347 § lagen om skifte verkställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 204 568, vilken godkänts den 28 september 1982, börjar vid råpunkt A för de vattenområden som hör till strömfallslägenheten Korhola 35 i Kärkkäiskylä by i Hankasalmi kommun och strömfallslägenheten Kellankoski 54 i Kärkkäiskylä by i Konnevesi kommun och fortsätter därifrån mot ostsydost till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten F, vars kartverkskoordinater är x = 6939 755 och y = 3462 325. Vid punkt F vänder gränsen mot söder och fortsätter till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6939 080 och y = 3462 295. Vid punkt C vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den i Aittolahti belägna, vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6938 580 och y = 3462 760. Vid punkt B vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Lehtoranta 16:69 i Kärkkäiskylä by i Hankasalmi kommun och lägenheten Harju 38:57 i Kärkkäiskylä by i Konnevesi kommun belägna röset nr 37, där den gamla gränsen förenar sig med den nya gränsen mellan kommunerna.

Den förut inte fastställda gränsen i Vanginvesi mellan Hankasalmi och Konnevesi kommuner, som bestäms så att en följer den gräns som uppgåtts vid den enligt 347 § lagen om skifte verkställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 204 568, vilken godkänts den 28 september 1982, börjar vid råpunkt E för de vattenområden som hör till strömfallslägenheten Korhola 35 i Kärkkäiskylä by i Hankasalmi kommun och strömfallslägenheten Kellankoski 54 i Kärkkäiskylä by i Konnevesi kommun och fortsätter därifrån mot nordnordväst till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten N, vars kartverkskoordinater är x = 6939 535 och y = 3459 835. Vid punkt N vänder gränsen mot norr och fortsätter till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten M, vars kartverkskoordinater är x = 6940 000 och y = 3459 780. Vid punkt M vänder gränsen mot nordnordväst och fortsätter till den väster om Sääskiniemi belägna, vid den ovan nämnda förrättningen fastsställda punkten L, vars kartverkskoordinater är x = 6941 115 och y = 3459 440. Vid punkt L vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten K, vars kartverkskoordinater är x = 6941 745 och y = 3459 755. Vid punkt K vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den i Suottasalmi belägna, vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten J, vars kartverkskoordinater är x = 6941 320 och y = 3460 070. Vid punkt J svänger gränsen något mot sydsydost och fortsätter till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten I, vars kartverkskoordinater är x = 6940 890 och y = 3460 320. Vid punkt I svänger gränsen något mot sydost och fortsätter till den på Ruokoselkä belägna, vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten H, vars kartverkskoordinater är x = 6940 725 och y = 3460 490. Vid punkt H vänder gränsen mot öster och fortsätter till den vid den ovan nämnda förrättningen fastställda punkten G, vars kartverkskoordinater är x = 6940 710 och y = 3461 010. Vid punkt G vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den för vattenområdena inom strömfallslägenheterna Korhola 35 i Kärkkäiskylä by i Hankasalmi kommun och Kellankoski 54 i Kärkkäiskylä by i Konnevesi kommun utmärkta råpunkten D, där den nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

3 §

Sträckningen av gränsen mellan Suolahti stad och Sumiainens kommun fastställs till vissa delar som följer:

I sjön Iso-Jurvo börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Suolahti stad och Sumiainens kommun vid det på rån mellan lägenheten Jurvonkappale 9:55 i Paadentaipale by i Suolahti stad och lägenheten Välijurvo 17:15 i Paadentaipale by i Sumiainens kommun belägna röset nr 106 och fortsätter därifrån mot sydväst till den på 110 meters avstånd belägna, på registerkartan utmärkta punkten A på rån mellan skifteslaget Kovala och samfälligheten Paatela. Vid punkt A vänder gränsen mot sydsydost och fortsätter till den öster om Lehtisaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6946 020 och y = 3445 880. Vid punkt B vänder gränsen mot söder och fortsätter till den öster om Isosaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6945 250 och y = 3445 890. Vid punkt C vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten D, vars kartverkskoordinater är x = 6944 630 och y = 3445 410. Vid punkt D vänder gränsen mot söder och fortsätter till den på Etelälahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten E, vars kartverkskoordinater är x = 6943 490 och y = 3445 355. Vid punkt E vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till mitten av mynningen av en bäck som flyter mellan lägenheten Ahoniemensalo 18:12 i Paadentaipale by i Suolahti stad och lägenheten Mörkösalo 22 i Paadentaipale by i Sumiainens kommun och som utmynnar i sjön Iso-Jurvo till den på registerkartan utmärkta punkten F, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I sjön Saarikko börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Suolahti stad och Sumiainens kommun vid den i mitten av Pietisjokis utlopp, på rån mellan lägenheten Ahoniemensalo 18:12 i Paadentaipale by i Suolahti stad och lägenheten Mörkösalo 22 i Paadentaipale by i Sumiainens kommun belägna, på registerkartan utmärkta punkten C och fortsätter därifrån mot söder till den vid sjöns nordligaste, för lägenheterna gemensamma holmes nordvästra spets belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, där den svänger något mot sydsydost och löper till den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen på sjöns södra strand i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen för lägenheten Lassila 13:60 i Paadentaipale by i Suolahti stad och lägenheten Mörkösalo 22 i Paadentaipale by i Sumiainens kommun och å andra sidan sjön Saarikkos strandlinje. Vid punkt A förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

4 §

Sträckningen av gränsen mellan Suolahti och Äänekoski städer fastställs till vissa delar som följer:

I Keitele börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Suolahti och Äänekoski städer vid röset nr 100 på rån mellan lägenheten Suviranta 1:256 i Paadentaipale by i Suolahti stad och ett båtplatsområde, som avskilts som ett samfällt område för lägenheterna 11:3 och 11:4 i Paadentaipale by i Aänekoski stad, och fortsätter därifrån mot öster till den på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6943 080 och y = 3439 275. Vid punkt C vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till den mellan Korpisaari och Vuohisaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6944 000 och y = 3439 420. Vid punkt B vänder gränsen mot nordnordväst och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten A som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Kuusela 7:4 i Paadentaipale by i Äänekoski stad och lägenheten Mikonmutka 4:17 i Paadentaipale by i Suolahti stad på 310 meters avstånd mot västsydväst från det på nämnda rå belägna röset nr 63. Vid punkt A vänder gränsen mot ostnordost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 63, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

5 §

Sträckningen av gränsen mellan Saarijärvi och Äänekoski städer fastställs till vissa delar som följer:

I Kiimasjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Saarijärvi och Äänekoski städer vid den på vattenomkretsrån mellan skifteslaget Parantala och samfälligheten Isohyytiälä belägna, på registerkartan utmärkta punkten A på 80 meters avstånd från det i Pajusaari belägna röset nr 26, som byggts vid den för fiskevattnet verkställda skiftesförrättningen nr 8465, löper i riktning mot det vid den ovan nämnda förrättningen byggda röset nr 26 a och fortsätter därifrån mot sydsydost till den för Isohyytiälä och Kyyrämäki samfälligheters vattenområden utmärkta råpunkten 31, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

6 §

Sträckningen av gränsen mellan Saarijärvi stad och Uurainens kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Lannevesi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Saarijärvi stad och Uurainens kommun vid den väster om Puosmanniemi på omkretsrån för Lannevesi skifteslags och Kuukkajärvi samfällighets vattenområden belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinat y är 2574 435, och fortsätter därifrån mot sydsydost till den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen i Lotakonlahti vid förlängningen av rån mellan lägenheten Koskentaus 4:40 i Lannevesi by i Saarijärvi stad och lägenheten Lotakonlahti 1:264 i Kuukkajärvi by i Uurainens kommun, på 120 meters avstånd mot ostnordost från det på nämnda rå belägna röset nr 119. Vid punkt A vänder gränsen mot västsydväst och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 119, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

7 §

Sträckningen av gränsen mellan Saarijärvi stad och Karstula kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Tuhmalampi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Saarijärvi stad och Karstula kommun vid det på rån mellan lägenheten Rantala 1:54 i Kalmari by i Saarijärvi stad och lägenheten Järvelä 5:7 i Pääjärvi by i Karstula kommun belägna röset nr 161 och fortsätter därifrån mot öster till den på registerkartan utmärkta punkten D, vars kartverkskoordinater är x = 6964 310 och y = 2546 600. Vid punkt D vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6964 860 och y = 2547 000. Vid punkt C vänder gränsen mot öster och fortsätter till den sydost om Ruunaniemi belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6964 855 och y = 2547 665. Vid punkt B vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Arila 6:65 i Kalmari by i Saarijärvi stad och lägenheten Kallioniemi 8:15 i Pääjärvi by i Karstula kommun på 100 meters avstånd mot västnordväst från det på nämnda rå belägna röset nr 141. Vid punkt A vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 141, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

8 §

Sträckningen av gränsen mellan Karstula och Pylkönmäki kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Vasikkalampi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Karstula och Pylkönmäki kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen på träskets södra strand i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan lägenheten Purola 15:14 i Paajala by i Karstula kommun och lägenheten Kolu 12:14 i Paajala by i Pylkönmäki kommun och å andra sidan Vasikkalampis strandlinje. Från punkt A fortsätter gränsen mot nordost till den på registerkartan utmärkta punkten B, som är belägen söder om udden på träskets östra strand i skärningspunkten mellan å ena sidan rån mellan de ovan nämnda lägenheterna och å andra sidan Vasikkalampis strandlinje. Gränsen börjar på nytt norr om den ovan nämnda udden vid den i skärningspunkten mellan å ena sidan rån mellan nämnda lägenheter och å andra sidan Vasikkalampis strandlinje belägna, på registerkartan utmärkta punkten C och fortsätter därifrån mot nordost till den på rån mellan lägenheten Suvikoto 15:45 i Paajala by i Karstula kommun och lägenheten Kolu 12:14 i Paajala by i Pylkönmäki kommun belägna röset nr 29, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

9 §

Sträckningen av gränsen mellan Karstula och Kyyjärvi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Ruuhilampi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Karstula och Kyyjärvi kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen på träskets västra strand i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan den statsägda marken i Vahanka i Karstula kommun och lägenheten Kontio 25 i Vahanka by i Kyyjärvi kommun och å andra sidan Ruuhilampis strandlinje. Från punkt A fortsätter gränsen mot nordost till den på träskets nordöstra strand i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan den ovan nämnda statsägda marken och den ovan nämnda lägenheten och å andra sidan Ruuhilampis strandlinje belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Heinälampi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Karstula och Kyyjärvi kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten D, som är belägen i skärningpunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan lägenheten Lamminkangas 6:75 i Vahanka by i Karstula kommun och lägenheten Kontio 25 i Vahanka by i Kyyjärvi kommun och å andra sidan Heinälampis strandlinje. Från punkt D fortsätter gränsen mot sydost till den i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan de ovan nämnda lägenheterna och å andra sidan Hei-nälampis strandlinje belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

10 §

Sträckningen av gränsen mellan Kivijärvi och Kannonkoski kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Kivijärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kivijärvi och Kannonkoski kommuner vid det på rån mellan lägenheten Löytöaho 8:33 i Jauhoniemi by i Kivijärvi kommun och lägenheten Niemen-Raja-aho 4:5 i Jauhoniemi by i Kannonkoski kommun belägna röset nr 69 och fortsätter därifrån i samma riktning som nämnda rå 350 meter till den i Pertunlahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten A. Vid punkt A vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den öster om Koirasaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6992 735 och y = 2558 840. Vid punkt B vänder gränsen mot nordnordväst och fortsätter till den väster om Lintusaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6995 920 och y = 2558 450. Vid punkt C vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till det i Kalliosaari på rån mellan Jauhoniemi och Kivijärvi samfälligheters vattenområde belägna onumrerade råröset, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

11 §

Sträckningen av gränsen mellan Viitasaari och Pihtipudas kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Löytänänjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Viitasaari och Pihtipudas kommuner vid det på rån mellan lägenheten Tervaniemi 6:64 i Keiteleenpohja by i Viitasaari kommun och lägenheten Pihlajamäki 24:3 i Pihtipudas by i Pihtipudas kommun belägna röset nr 71 och fortsätter därifrån mot sydost i samma riktning som nämnda gräns till den på rån mellan skifteslagen Lökö och Pasala belägna, på registerkartan utmärkta punkten A, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

12 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 4 december 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.