1495/1991

Given i Helsingfors den 4 december 1991

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Enonkoski, Kangaslampi, Kerimäki, Punkaharju, Sulkava och Savonranta kommuner till Nyslotts stad

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Enonkoski kommun överförs till Nyslotts stad följande lägenhetsdelar:

1) i Joutsenmäki by Jakoniemi ängsskiften av lägenheten Välisalo 9:31; samt

2) i Juvola by ängsskiftena av lägenheten Yläpaikka 20:25, lägenheten Kutvola 21:2 och lägenheten Jurvanmäki 22:9.

2 §

Från Kangaslampi kommun överförs till Nyslotts stad i Hevonlahti by hela lägenheten Löytösaari 1:146.

3 §

Från Kerimäki kommun överförs till Nyslotts stad i Moinniemi by lägenheterna Koivuniemi 1:34 och Tervaniemi 1:36 i sin helhet.

4 §

Från Punkaharju kommun överförs till Nyslotts stad följande lägenheter och lägenhetsdel:

1) i Pellossalo by lägenheterna Victoria 1:27 och Markkula 1:29 i sin helhet; samt

2) i Utrasniemi by ett ängsskifte, som vid den i jordregistret den 8 januari 1910 införda förrättningen TN:o 7771 bibehållits såsom ett samfällt område för lägenheterna 4:1-3.

5 §

Från Sulkava kommun överförs till Nyslotts stad följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Iitlahti by lägenheterna Ristisaari 6:79, Puronsuu 6:131, Karikkoranta 6:132, Kallioniemi 6:133, Miilu 6:134, Majava 6:135, Myrskyluoto 6:136, Suviranta 6:176, Kesärinne 6:177, Helibor 6:178, Kesäranta 6:179, Säästöranta 6:180, Ahmonranta 6:181, Härkinsalonniemi 6:182, Härkinniemi 6:183 och Kiviniemi 6:184 i sin helhet;

2) i Iitlahti by av lägenheten Auvila 3:19 ett längst mot öster beläget fristående öskifte i Kurensalmi och av lägenheten Iiniemi 6:217 Härkinsalo skifte;

3) ett i Härkinsalo beläget vattenområde som hör till Iitlahti skifteslag K768S876R2T0; samt

4) de inom ovan nämnda lägenheter, lägenhetsdelar och områden belägna allmänna och samfällda områden.

6 §

Från Savonranta kommun överförs till Nyslotts stad i Putkisalo by hela lägenheten Luhtapalsta 2:8.

7 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 4 december 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.