1481/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70), sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 september 1990 (844/90), som följer:

1 §

Parkeringsbot för överträdelse av förbud och begränsningar som gäller stannande och parkering av fordon samt av stadganden och bestämmelser om användning av parkeringsskiva (parkeringsfel) föreläggs av polisen enligt denna lag. Parkeringsbot föreläggs också för överträdelse av de förbud och begränsningar som gäller onödig tomgångskörning med motorfordon och som utfärdats med stöd av luftvårdslagen (67/82) eller vägtrafiklagen (267/81).



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 10/91
Trafikutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.