1456/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 9 december 1988 om temporär ändring av 16 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (1070/88), sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1210/90), som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av 1992.

Lagen tillämpas då statsandelen beräknas för 1989-1992.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 102/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 7/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.