1427/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om temporär ändring av 3 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 3 § lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1982 (1036/82), som följer:

3 §

Skattebeloppet utgör 22 procent av försäkringspremien utan skatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen gäller till utgången av 1992.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som hänför sig till eller har betalts under den tid då lagen är i kraft.

Regeringens proposition 66/91
Statsutsk. bet. 42/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.