1418/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av 7 § förordningen om avgifter för besiktning av elmateriel

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 7 § förordningen den 9 november 1984 om avgifter för besiktning av elmateriel (759/84) sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 18 december 1987 (1061/87), som följer:

7 §

Årsavgiften utgör för materiel i avgiftsgrupperna 1-24 en procent och för materiel i avgiftsgrupperna 25-65 en halv procent av materielens försäljningsvärde. Dessutom uppbärs en årlig avgift om 20 mark för varje materieltyp som den 1 januari ingår i registret över godkänd materiel.

Avgiften enligt 1 mom. som grundar sig på försäljningsvärdet är dock i fråga om en och samma tillverkare i alla avgiftsgrupper minst 300 mark per grupp, oberoende av om någon försäljning eller uthyrning har förekommit, samt högst följande:

1) 23 000 mark i avgiftsgrupperna 4-24,

2) 35 000 mark i avgiftsgrupperna 1-3, 25, 27, 28, 31-51 och 53-65 samt

3) 47 000 mark i avgiftsgrupperna 26, 29, 30 och 52.

När årsavgiften uppgår till högst 1 000 mark uppbärs den senast i mars följande år. När avgiften överstiger 1 000 mark uppbärs den i högst fyra rater på så sätt att under det år som avgiften gäller uppbärs i förskott högst nio tiondelar av föregående års årsavgift i högst tre rater och den resterande delen samt den i 1 mom. nämnda avgiften per materieltyp senast i mars följande år. Elinspektionscentralen kan sänka den avgift som uppbärs i förskott och minska antalet betalningsrater.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1991.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.