1412/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av 5 § förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras 5 § 4 mom. förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden (535/89), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1989 (1120/89), som följer:

5 §
Sektioner

Delegationen utser medlemmarna i och ordförandena för sektionerna. Till medlemmar och ordförande i en sektion kan även kallas utomstående sakkunniga. För sjöfartshälsovårdssektionen utser delegationen på framställning av social- och hälsostyrelsen ordföranden samt på framställning av institutet för arbetshygien en sakkunnigmedlem som är förtrogen med företagshälsovården för sjömän.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.