1409/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern ändras 3 § förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift, sådan den lyder i förordning av den 18 december 1987 (1060/87), som följer:

3 §

Då fartyg som grund för farledsavgift företer mätbrev som avses i förordningen om skeppsmätning enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (522/82), beviljas fram till den 30 juni 1994 nedsättning av farledsavgiften för fartyget med 40 procent, om fartyget för lasthantering har för- eller akterport och fartygets passagerarantal inte har fastställts till mer än 50 personer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.