1408/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer

På föredragning av trafikministern ändras 3 § 1 mom. förordningen den 23 december 1988 om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer, sådant det lyder i förordning av den 30 november 1990 (1042/90), som följer:

3 §

För transport, bogsering, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av sjöfartsväsendets fartyg, trafikmedel eller moderfartygsexpedition uppbärs avgift enligt följande, om ej annat stadgas nedan:

För varje påbörjad halvtimme mk
Isbrytare 11 950
Farledsfartyg (Seili-klassen och Suunta) 2 550
Farledsfartyg (Sektori och Kummeli) 1 200
Oljebekämpningsfartyg (Linja-klassen) 1 550
Oljebekämpningsfartyg (Oili-klassen) 650
Sjömätningsexpedition med moderfartyg, stor 4 900
Sjömätningsexpedition med moderfartyg, liten 3 150
Sjömätningsfartyg 2 050
Sjömätningsexpeditions moderfartyg 2 750
Sjömätningsbåt 925
Förbindelsefartyg (Harun) 2 150
Förbindelsefartyg (övriga) 1 050
Tungtransportfartyg 700
Lotskutter 550
Snabbgående förbindelsebåt 415
Byggfartyg 925
Båt för farledsskötsel 350
Remmar- och arbetsbåt 175
Oljebekämpningsbåt, stor 230
Oljebekämpningsbåt, liten 115
Hydrokopter 290
Motorkälke eller bil 115


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.