1398/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 1991

Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att avgöra vissa ärenden som avses i dubbelbeskattningsavtal

Finansministeriet har med stöd av artikel 3 stycke 1 punkt g 3) i avtalet den 12 september 1989 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 91/89 och 73/90) och 126 a § 3 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant det lyder i lag av den 1 november 1991 (1317/91), bestämt:

1 §

Skattestyrelsen avgör såsom finsk behörig myndighet som nämns i artikel 3 stycke 1 punkt g 3) i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet sådana ärenden om ömsesidig överenskommelse som avses i artikel 28 i avtalet.

2 §

Skattestyrelsen avgör sådana ansökningar vilka sammanhänger med tillämpningen av det avtal som nämns i 1 § i detta beslut och vilka avses i 126 a § 1 mom. beskattningslagen.

3 §

Utan hinder av 1 och 2 §§ i detta beslut avgör finansministeriet sådana ärenden om ömsesidig överenskommelse eller skattelättnad som är principiellt viktiga samt alla ärenden om skattelättnad, om det belopp för vilket befrielse har begärts är större än 300 000 mark.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 4 december 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Finansråd
Hillel Skurnik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.