1394/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Lag om temporär ändring av 59 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 59 § 1 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) som följer:

59 §

Om en försäkringsprestation som erhållits med stöd av en personförsäkring enligt försäkringsavtalet betalas i form av ett engångsbelopp eller i flera poster under en kortare tid än två år efter att den försäkrade har uppnått en bestämd ålder (sparsumma) till försäkringstagaren själv, då han är försäkrad, eller till hans make eller dennes barn, en arvinge till försäkringstagaren i rätt upp- eller nedstigande led eller till ett adoptivbarn eller ett fosterbarn, är den del av försäkringsprestationen som överstiger det sammanlagda beloppet av de betalda försäkringspremierna skattepliktig inkomst (avkastning av försäkring). Har en försäkring av ovan nämnt slag varit i kraft minst fem år, är 50 procent av dess avkastning skattepliktig inkomst.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas på försäkringsprestationer som erhållits 1992.

Regeringens proposition 52/91
Statsutsk. bet. 38/91

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.