1362/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 29 december 1973 om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/73),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 november 1987 (878/87), som följer:

6 §

Denna lag gäller till utgången av 1995 och tillämpas på dyrortsklassificeringen för 1992-1995.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1991.

Regeringens proposition 138/91
Förvaltningsutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.