1353/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om ändring av 29 § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 29 § lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) nya 4 och 5 mom. som följer:

29 §
Centralkassan för arbetslöshetskassorna

Centralkassan har rätt att uppta inhemska lån i finska mark för att fullgöra sina skyldigheter.

Statsrådet får, utan krav på motsäkerhet men i övrigt på de villkor som det bestämmer, ställa statlig proprieborgen till säkerhet för de lån som centralkassan upptar och för uppfyllande av de avtalade lånevillkoren.


Denna lag träder i kraft den 22 november 1991.

Regeringens proposition 172/91
Social -och terveysutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.