1329/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 42 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 42 § 1 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), detta lagrum sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1287/88), som följer:

42 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer på ansökan sänka eller helt bevilja befrielse från accis, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller ränta med anledning av uppskov vilka har betalts eller skall betalas, eller prisskillnadsersåttning som enligt beslut därom skall återbetalas. Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om det belopp som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.