1327/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 26 § tullskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 1 mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78), detta lagrum sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (618/82), som följer:

26 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det bestämmer på ansökan sänka eller helt bevilja befrielse från tull som har betalts eller skall betalas. Tullstyrelsen skall avgöra ärendet, om beloppet av den tull som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. Ministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.