1325/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 127 § omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 127 § 2 mom. omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) som följer:

127 §

Skattestyrelsen eller, då en tullmyndighet har uppburit skatten, tullstyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktig ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.