1322/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 99 § 4 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), detta lagrum sådant det lyder i lag av den 11 juli 1986 (542/86), som följer:

99 §

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i denna paragraf, om det belopp som befrielsen eller återbäringen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.