1319/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), detta lagrum sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (611/82), som följer:

14 §

Skattestyrelsen skall avgöra en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp som befrielsen gäller är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiell viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 15 november 1991.

Regeringens proposition 56/91
Statsutsk. bet. 22/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.