1309/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 oktober 1991

Statsrådets beslut om temporär ändring av 2 § i statsrådets beslut om ersättande av kostnader för skolskjutsar och skolresor för gymnasieelever

Statsrådet har vid föredradning från undervisningsministeriet

ändrat temporärt 2 § 1 mom. i statsrådets beslut av den 21 mars 1991 om ersättande av kostnader för skolskjutsar och skolresor för gymnasieelever (572/91) som följer:

2 §

Daglig skolskjuts kan ordnas eller också kan kostnaderna för skolresan ersättas för en gymnasieelev, vars skolresa i en riktning överstiger tio kilometer eller vars skolresa skulle bli för svår eller ansträngande för eleven med hänsyn till dennes hälsotillstånd.Detta beslut trädei i kraft den 1 januari 1992 och är i kraft till 31 december 1993.

Helsingfors den 31 oktober 1991

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Tf. äldre regeringssekreterare
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.