Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1306/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid Sibelius-Akademin, teaterhögskolan och konstindustriella högskolan samt om tjänstemännens uppgifter

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 20 § 1 mom. förordningen den 14 juli 1989 om behörighetsvillkoren för tjänster vid Sibelius-Akademin, teaterhögskolan och konstindustriella högskolan samt om tjänstemännens uppgifter (669/89) samt

ändras 21 § 1 mom. som följer:

21 §

Av en lektor av lägre löneklass vid teaterhögskolan fordras teaterkonst- eller danskonstkandidatexamen eller motsvarande tidigare examen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen samt konstnärliga meriter och god undervisningsförmåga. För en sådan lektorstjänst kan dock en sökande som inte har avlagt högskoleexamen anses behörig, om han genom framgångsrik konstnärlig verksamhet eller studier utomlands har visat sig ha den konstnärliga kompetens som krävs.Denna förordning träder i kraft den 15 november 1991.

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.