1250/1991

Utfärdat i Helsingfors den 10 oktober 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet till 1 § i sitt beslut av den 12 juli 1990 om användningen av investeringsreserveringar (634/90) fogat ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Investeringsreserveringar som gjorts för räkenskapsperioder som utgått under 1989 får användas från och med den 15 oktober 1991 till och med den 31 december 1992.


Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1991.

Helsingfors den 10 oktober 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.