1244/1991

Utfärdat i Helsingfors den 3 oktober 1991

Finansministeriets beslut om ändring av 4 § i finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1991

Finansministeriet har ändrat 4 § i sitt beslut av den 21 december 1990 om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1991 (1363/90),

sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 27 september 1991 (1230/91), som följer:

4 §
Bildkonst

Tävlingen i skapandet av ett monument över Risto Ryti anordnad av Komissionen för ett monument över Risto Ryti;

Tävlingen i skapandet av en årsmedalj för 1991 anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland r.f;

Den tävling i planerandet av jubileumsmyntet för Finlands 75-åriga självständighet som anordnas av komissionen för ett 75-års självständighetsjubileumsmynt;

Tävlingen i planerandet av en medalj för 75-årsjubileet av Finlands självständighet anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland r.f.


Detta beslut träder i kraft den 10 oktober 1991. Det tillämpas vid beskattningen för år 1991.

Helsingfors den 3 oktober 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.