1243/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 september 1991

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kiuruvesi, Pyhäjärvi och Pyhäntä kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Kiuruvesi kommun överförs till Pyhäjärvi kommun i Mäkikylä by av lägenheterna Ollinsuo 87:3 och Kattila-aho 113:1 de öster om den tidigare kommungränsen belägna, till kommungränsen angränsande delarna.

2 §

Från Pyhäjärvi kommun överförs till Kiuruvesi kommun i Niemisjärvi by av lägenheterna Honkamäki 27:40 och Uudistalo 27:42 de väster om den tidigare kommungränsen belägna, till kommungränsen angränsande delarna samt inom ovan nämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Pyhäntä kommun överförs till Kiuruvesi kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Näläntö by som i kameralt hänseende hör till Kiuruvesi kommun lägenheterna Kursu 1:60, Hilkkala 1:61 och Honkisuo I 2:39 i sin helhet, av lägenheten Honkiniemi 1:20 skiftet Kursu och av lägenheten Salo 25:1 skiftet Honkisuo samt inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna samfällda områden.

2) i Salahmi by som i kameralt hänseende hör till Vieremä kommun lägenheterna Jälsineva 4:11, Jälsineva 7:16 och Jälsineva 9:6 i sin helhet, av lägenheten Puoliväli 4:27 skiftet Jälsisuo, av lägenheten Ahola 7:21 skiftet Jälsisuo och av lägenheten Vehvilä 8:11 skiftet Jälsisuo samt inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 19 september 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. planerare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.