1214/1991

Given i Helsingfors den 27 september 1991

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 10 § 2 mom. och 68 § 2 mom. som följer:

10 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för exportfrämjande, en enhet för frågor om tekniska hinder för handeln samt sekretariatet för den finska parten i den finsk-sovjetiska vetenskapligt-tekniska samarbetskommittén.

68 §

Tjänstemän som avses i 1 mom. är det utrikesråd som förordnas till tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern, de utrikesråd eller ambassadråd som utses till chefen för ekonomibyrån, fastighets- och materielförvaltningsbyrån samt arkiv- och kanslibyrån vid administrativa avdelningen, ett utrikesråd vid handelspolitiska avdelningen samt sammanlagt 26 andra ambassadråd eller utrikessekreterare.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.