1185/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 september 1991

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om förhandsbesiktning och övervakning av elmateriel

Handels- och industriministeriet har ändrat 1 § 1 mom. 14 punkten och 2 mom. i sitt beslut av den 8 mars 1984 om förhandsbesiktning och övervakning av elmateriel (234/84) som följer:

1 §

Detta beslut gäller elmateriel som är avsedd att användas:


14) som transportabel generator;


Detta beslut gäller även sådana husvagnar och husbilar vilkas elanläggningar kan anslutas till eldistributionsnätet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller tills vidare.

Helsingfors den 12 september 1991

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.