1178/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 september 1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av stadgandet under avsnittet Kartavstick eller kartutdrag i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant det lyder i lag av den 2 december 1988 (1021/88), beslutat:

1 §

Kartavstick av och kartutdrag ur förrättningskartor, registerkartor samt planers baskartor och plankartor, som förvaras vid lantmäteristyrelsen, kartverks- och dataservicebyråer eller lantmäteribyråer, skall för varje kartblad beläggas med stämpel till följande markbelopp:

1. Stämpelskatten på ett kartavstick eller ett kartutdrag, som är ritat för hand, är 60 mark, inklusive 30 mark per varje hel kvadratdecimeter, dock högst 2 000 mark.

2. Mekaniskt framställt kartavstick ellerkartutdrag

Format högst
A4 mk A3 mk A2 mk A1 mk A0 mk
Diazokopia
på papper 25 29 33 41 49
på polyesterplast tjocklek högst
0,07 mm 46 57 79 119 159
0,10 mm 57 71 101 159 219
Kontaktkopia
på papper 66 78 106 - -
på polyesterplast 78 99 134 199 -
flerfärgad 98 139 209 - -
Fotografisk och wash-off-kopia 99 129 179 249 359
Elektrostatisk kopia på papper för varje original svartvit
första kopia 23 26 30 37 45
varje följande kopia 16 19 22 28 35
flerfärgad
första kopia 27 35 43 - -
varje följande kopia 19 25 31 - -
Mikrofilmförstoring
på papper för varje sida 13 14 - - -

Stämpelskatten på kartavstick eller kartutdrag, som framställts på annan botten eller på annat sätt, är beredningskostnaden enligt självkostnadsvärdet, inklusive ett arvode av 9 mark för styrkande av riktigheten, dock minst 12 mark och högst 2 000 mark.

2 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av lantmäteristyrelsen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1991.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 24 augusti 1989 om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag (765/89).

Helsingfors den 4 september 1991

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.