1171/1991

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av lax och öring i vissa vattendragsområden år 1991

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 § 1 mom. 2 punkten lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) beslutat:

1 §

Fångst av havslax och havsöring får bedrivas med spö och drag från och med den 11 september till och med den 15 november

1) i Kymmene älv inom Kotka stad inom ett område som börjar hundra meter nedanom förbiledningskanalen vid Koivukoski kraftverk och i Huumanhaara strömfåra sträcker sig nedströms fram till landsvägsbron vid Hovikoski fors och i Langinkoski strömfåra sträcker sig nedströms fram till bron vid Sutelavägen, samt inom ett område, som börjar hundra meter nedanom Korkeakoski damm och fortsätter fram till mynningen av Korkeakoski strömfåra,

2) i Vanda och Kervo åar inom Helsingfors och Vanda städer,

3) i Aura å inom Åbo stad inom ett område som börjar hundra meter nedanom dammen i Hallis fors och sträcker sig nedströms till Martinsbron,

4) i Kumo älv inom Nakkila och Ulfsby kommuner samt inom Harjavalta stad inom ett område, som börjar vid Harjavalta stads reningsverk för avloppsvatten och sträcker sig nedströms fram till bryggan i Ravani, samt

5) i Merikarvia älv i Merikarvia kommun inom ett område som börjar hundra meter nedanom dammarna vid Lankoski kraftverk och sträcker sig nedströms ända ned till älvmynningen.

2 §

Fångst av insjölax och insjööring får bedrivas med spö och drag från och med den 11 september till och med den 15 november

1) utmed Ruunaa forsled i Lieksa stad inom ett område, som börjar vid nacken av Paasikoski fors och sträcker sig nedströms fram till nedre ändan av Siikakoski fors,

2) i Vuoksen i Imatra stad inom ett område som ägs av Imatra stad och Enso-Gutzeit Oy och som börjar vid Saimens utflöde i Vuoksen och sträcker sig nedströms till den stoppbom som bildar gränszonens bakre gräns, dock med undantag av en sträcka av hundra meter nedanom Tainionkoski och Imatra kraftverksdammar, samt

3) i Tammerforsen i Tammerfors stad inom ett område, som ägs av Tammerfors stad och som börjar vid dammen för det av Tammerfors stad ägda elverket och sträcker sig nedströms fram till Pyhäjärvi sjö.

3 §

Fångst av insjölax och insjööring får bedrivas med nät, spö och drag från och med den 16 oktober till och med den 30 november i Pielisjoki älv inom Joensuu stad samt inom Eno och Kontiolahti kommuner inom ett område, som börjar vid Uimaharju landsvägsbro och sträcker sig nedströms till en linje i älvmynningen Hasaniemi linjetavla - vågbrytaren - spetsen av Kalmoniemi udde.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 10 september 1991 och gäller till utgången av år 1991.

Helsingfors den 23 augusti 1991

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Harri Dahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.