1166/1991

Given i Helsingfors den 23 augusti 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för sjömansärenden

På föredragning av arbetsministern

fogas till 3 § förordningen den 9 juni 1989 om delegationen för sjömansärenden, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 22 december 1989 (1220/89), ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Avgår eller avlider ordföranden eller någon annan medlem eller en suppleant under mandattiden, förordnar arbetsministeriet i hans ställe för den återstående mandattiden en ny medlem eller suppleant, som skall företräda samma myndighet eller organisation som den tidigare.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991.

Helsingfors den 23 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.