1164/1991

Given i Helsingfors den 23 augusti 1991

Förordning om ändring av 10 § förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

fogas till 10 § förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 december 1990 (1138/90), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

10 §

Avgår eller avlider ordföranden eller någon annan medlem under mandattiden, förordnar arbetsministeriet på förslag av samma myndighet eller organisation som förordnat ordföranden eller medlemmen i hans ställe för den återstående mandattiden en ny ordförande eller medlem.Denna fördordning träder i kraft den 1 september 1991.

Helsingfors den 23 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.