1163/1991

Given i Helsingfors den 23 augusti 1991

Förordning om ändring av 4 § förordningen om delegationen för migrationsärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras 4 § 2 mom. förordningen den 22 november 1985 om delegationen för migrationsärenden (886/85) som följer:

4 §

Avgår eller avlider ordföranden, någon annan medlem eller en suppleant under mandattiden, förordnar arbetsministeriet i hans ställe för den återstående mandattiden en ny medlem eller suppleant.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1991.

Helsingfors den 23 augusti 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.