1129/1991

Given i Helsingfors den 31 maj 1991

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om barnets rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i New York den 20 november 1989 ingångna konventionen om barnets rättigheter är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom avtalats.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 296/90
Utrikesutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 316/90

Helsingfors den 31 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.