1122/1991

Given i Helsingfors den 27 juni 1991

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner, Korpilahti och Toivakka kommuner, Korpilahti och Leivonmäki kommuner, Muurame och Säynätsalo kommuner, Korpilahti och Muurame kommuner, Jämsä stad och Korpilahti kommun, Jämsä och Jämsänkoski städer, Jyväskylä landskommun och Toivakka kommun, Jyväskylä landskommun och Uurainens kommun samt Keuruu och Multia kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Siikajärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner vid det på rån mellan lägenheten Metsä-Jussila 3:7 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Siikaniemi 2:26 i Vihijärvi by i Toivakka kommun belägna röset nr 75 och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinater är x = 6878 610 och y = 3452 560. Vid punkt C vänder gränsen mot öster och fortsätter till den väster om Taipaleensaaret belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6878 605 och y = 3452 995. Vid punkt B vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den i Siikalahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Leivola 3:44 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Salotaipale 7:161 i Rutalahti by i Toivakka kommun, på 80 meters avstånd mot västnordväst från det på nämnda rå belägna röset nr 23. Vid punkt A vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 23, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Riihijärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner vid det på rån mellan lägenheten Lamminranta 10:49 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Lampila 1:28 i Vihijärvi by i Toivakka kommun belägna röset nr 12 och fortsätter därifrån mot ostsydost till den i Riihilampi belägna, på registerkartan utmärkta punkten E, vars kartverkskoordinater är x = 6880 835 och y = 3451 725. Vid punkt E vänder gränsen mot söder och fortsätter till den nordväst om Piensaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten D, vars kartverkskoordinater är x = 6880 350 och y = 3451 680. Vid punkt D vänder gränsen mot sydost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Metsä-Etelälahti 8:16 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Vehkoo 2:27 i Vihijärvi by i Toivakka kommun belägna röset nr 75, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I sjön Iso-Vehmainen börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner vid det på rån mellan lägenheten Marttila 2:89 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Kuusirinne 1:63 i Vihijärvi by i Toivakka kommun belägna röset nr 5 och fortsätter därifrån mot ostsydost till den på registerkartan utmärkta punkten F, vars kartverkskoordinater är x = 6881 040 och y = 3450 535. Vid punkt F vänder gränsen mot nordost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Leponiemi 10:43 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Kultaranta 1:43 i Vihijärvi by i Toivakka kommun belägna röset nr 17, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Päijänne börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Leivonmäki och Toivakka kommuner vid det på rån mellan lägenheten Auvila 10:23 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun och lägenheten Viljamäki 8:12 i Rutalahti by i Toivakka kommun belägna röset nr 6 och fortsätter därifrån mot sydväst till den på Korpilahti kommuns gräns i Rutalahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten G, vars kartverkskoordinater är x = 6877 225 och y = 3445 225.

2 §

Sträckningen av gränsen mellan Korpilahti och Toivakka kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Päijänne börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Toivakka kommuner vid den gemensamma, norr om Rutaniemi belägna råpunkten för det samfällda vattenområdet inom samfälligheten Rutalahti, skifteslaget Pajulahti 876:1, Veijo enstaka hemman, samfälligheten Alhojärvi samt lägenheterna Rappula 1:12 och Leirikallio 1:13 i Haukanmaa by i Toivakka kommun och fortsätter därifrån mot ostsydost till det nordost om Kummelisaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten H, vars kartverkskoordinater är x = 6882 565 och y = 3439 270. Vid punkt H vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den i 1 § nämnda, på Leivonmäki kommuns gräns i Rutalahti belägna punkten G, vars kartverkskoordinater är x = 6877 225 och y = 3445 225.

3 §

Sträckningen av gränsen mellan Korpilahti och Leivonmäki kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Päijänne börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Leivonmäki kommuner vid den i 2 § nämnda, på Toivakka kommuns gräns i Rutalahti belägna punkten G, vars kartverkskoordinater är x = 6877 225 och y = 3445 225 och fortsätter därifrån mot sydost till den vid Haapajoki åmynning i Rutalahti belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, vars kartverkskoordinat x är 6875 890 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i Haapajoki.

I Haapajoki fortsätter den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Leivonmäki kommuner från den ovan fastställda punkten C längs mittlinjen i Haapajoki till den vid Haapajokis utlopp i Järnätjärvi belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinat x är 6874 590 och vars kartverkskoordinat y bestäms enligt mittlinjen i Haapajoki.

I Järnätjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Leivonmäki kommuner vid den ovan fastställda punkten B och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten A, vars kartverkskoordinater är x = 6874 165 och y = 3446 815. Vid punkt A vänder gränsen mot sydsydost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Kaukola 4:116 i Rutalahti by i Korpilahti kommun och lägenheten Koskinen 2:77 i Rutalahti by i Leivonmäki kommun belägna röset nr 97a, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

4 §

Sträckningen av gränsen mellan Muurame och Säynätsalo kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Päijänne på Lehtiselkä börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Muurame och Säynätsalo kommuner vid den på 25 meters avstånd mot sydost från röset nr 105 på rån mellan lägenheten Kaaliranta II 4:11 i Muurame by i Korpilahti kommun (enklav) och lägenheten Rautalahti 35:6 i Muurame by i Säynätsalo kommun belägna, på registerkartan utmärkta punkten C och fortsätter därifrån mot sydost till den väster om en samfälld ö på västra sidan av ön Korpinen belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6892 555 och y = 3433 880. Vid punkt B vänder gränsen mot söder och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Hakola 7:552 i Muurame by i Muurame kommun och lägenheten Naukula 7:40 i Muurame by i Säynätsalo kommun, på 200 meters avstånd mot västnordväst från det på nämnda rå i Muuratsalo belägna röset nr 27. Vid punkt A vänder gränsen mot ostsydost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 27, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Päijänne på Hauhonselkä norr om ön Säynätsalo börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Muurame och Säynätsalo kommuner vid det på rån mellan lägenheten Ossila 6:83 i Muurame by i Muurame kommun och lägenheten Lisä-Ossila 35:1 i Muurame by i Säynätsalo kommun belägna röset nr 223 och fortsätter därifrån mot sydost i samma riktning som rån 150 meter till den på registerkartan utmärkta punkten D. Vid punkt D vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den sydost om Rannanniemi belägna, på registerkartan utmärkta punkten E, vars kartverkskoordinater är x = 6894 615 och y = 3435 705. Vid punkt E vänder gränsen mot öster och fortsätter via Iso Mäntysaaris norra spets rakt till den vid Jyväskylä landskommuns gräns belägna, på registerkartan utmärkta punkten F.

I Päijänne på Hauhonselkä öster om ön Muuratsalo börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Muurame och Säynätsalo kommuner vid det på rån mellan lägenheten Penttilä 7:568 i Muurame by i Muurame kommun och lägenheten Hakola 7:515 i Muurame by i Säynätsalo kommun belägna röset nr 6 och fortsätter därifrån mot ostsydost i samma riktning som nämnda rå till den vid Toivakka kommuns gräns belägna, på registerkartan utmärkta punkten G.

5 §

Sträckningen av gränsen mellan Korpilahti och Muurame kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Muuratjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Muurame kommuner vid det på rån mellan lägenheten Pötkiö 3:171 i Muurame by i Korpilahti kommun och det samfällda båtplatsskiftet för Muurame by i Muurame kommun belägna röset nr 211 och fortsätter därifrån mot ostnordost i samma riktning som nämnda rå 100 meter till den i Pötkiönpohja belägna, på registerkartan utmärkta punkten A. Vid punkt A vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den nordväst om ön Iso-Kemppi belägna, på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6892 180 och y = 3422 975. Vid punkt B vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till den vid ön Kaijanhaikkos södra spets, på rån mellan samfälligheterna Muurame och Muuratjärvi belägna, på registerkartan utmärkta punkten C.

I Muuratjärvi i Saukkolanlahti börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Muurame kommuner vid råpunkten VII för vattenområdena inom kronoparken i Korpilahti socken och samfälligheten Muuratjärvi och fortsätter därifrån mot ostsydost till den på rån mellan kronoparken i Korpilahti socken och samfälligheten Muuratjärvi belägna, på registerkartan utmärkta punkten K, vars kartverkskoordinat x är 6897 635.

I Muuratjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Muurame kommuner vid råpunkten X mellan vattenområdena inom kronoparken i Korpilahtisocken och samfälligheten Muuratjärvi och fortsätter därifrån mot sydost till den nordväst om Konttisaari belägna, på registerkartan utmärkta punkten H, vars kartverkskoordinater är x = 6895 595 och y = 3422 485. Vid punkt H vänder gränsen mot öster och fortsätter till den mellan ön Jahko och skäret Aittaluoto belägna, på registerkartan utmärkta punkten I, vars kartverkskoordinater är x = 6895 510 och y = 3423 350. Vid punkt I vänder gränsen mot ostnordost och fortsätter till den vid rån för vattenområdena inom samfälligheterna Muuratjärvi och Muurame belägna, på registerkartan utmärkta punkten J, vars kartverkskoordinat x är 6895 765. Vid punkt J förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Kuusjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Korpilahti och Muurame kommuner vid den på rån mellan vattenområdena inom kronoparken i Korpilahti socken och samfälligheten Muuratjärvi, 80 meter från den nordväst om råpunkten I belägna, på registerkartan utmärkta punkten L och fortsätter därifrån mot nordnordost till den på registerkartan utmärkta punkten M, vars kartverkskoordinater är x = 6901 225 och y = 2576 880. Vid punkt M vänder gränsen mot nordost och fortsätter till den i Kivisalmi belägna, på registerkartan utmärkta punkten N, vars kartverkskoordinater är x = 6901 375 och y = 2577 070. Vid punkt N vänder gränsen mot nordnordost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Autio 16 i Muuratjärvi by i Korpilahti kommun och lägenheten Jokiniitty 10:18 i Muuratjärvi by i Muurame kommun belägna röset nr 30, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

6 §

Sträckningen av gränsen mellan Jämsä stad och Korpilahti kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Päijänne i Isosalmi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jämsä stad och Korpilahti kommun vid det på rån mellan lägenheten Uusi-Mikkola 23 i Juokslahti by i Korpilahti kommun och lägenheten Lelluniemi 1:68 i Nuoranlahti by i Korpilahti kommun belägna röset nr 6 och fortsätter därifrån mot sydväst i samma riktning som nämnda rå 60 meter till den på registerkartan utmärkta punkten A. Vid punkt A vänder gränsen mot sydsydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6870 045 och y = 2574 140. Vid punkt B vänder gränsen mot ostnordost och löper till den på registerkartan utmärkta punkten C, som är belägen på rån mellan lägenheten Vuori 1:107 i Hahkala by i Jämsä stad och lägenheten Piimäsalmi 1:54 i Hahkala by i Korpilahti kommun, på 9 meters avstånd från röset nr 13 i samma riktning som stranden. Vid punkt C förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Päijänne börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jämsä stad och Korpilahti kommun vid det på rån mellan lägenheten Ylä-Manninen 1:60 i Hahkala by i Jämsä stad och lägenheten Rajaniemi 1:50 i Hahkala by i Korpilahti kommun belägna röset nr 2 och fortsätter därifrån mot nordost i samma riktning som nämnda rå 200 meter till den på registerkartan utmärkta punkten D. Vid punkt D vänder gränsen mot sydsydost och löper till den sydost om Pirronsaaret belägna, på registerkartan utmärkta punkten E, vars kartverkskoordinater är x = 6868 660 och y = 2576 180. Vid punkt E vänder gränsen mot sydost och fortsätter till råpunkten XXXII för vattenomkretsrårna mellan vattenskifteslagen Taivassalo och Paattisalo, vattenskifteslaget Pyllynvesi samt samfälligheterna Putkilahti och Ruotsula och där förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Saarijärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jämsä stad och Korpilahti kommun vid det på Selkäsaari belägna råröset nr 702 för vattenområdena inom samfälligheterna Aseme och Juokslahti och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten F, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Haukijärvi 6:103 i Juokslahti by i Jämsä stad och lägenheten Räiskälä 4:77 i Juokslahti by i Korpilahti kommun, på 525 meters avstånd mot nordost från det på nämnda rå belägna röset nr 26. Vid punkt F vänder gränsen mot sydväst och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 26, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

7 §

Sträckningen av gränsen mellan Jämsä och Jämsänkoski städer fastställs till vissa delar som följer:

I Valkeajärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jämsä och Jämsänkoski städer vid det på rån mellan lägenheten Kalaranta 1:60 i Niemola by i Jämsä stad och lägenheten Vihtalahti 5:18 i Toivila by i Jämsänkoski stad belägna röset nr 19 och fortsätter därifrån mot sydväst till det på rån mellan vattenområdena inom samfälligheterna Kerkkola och Toivila, på ett skär söder om Myllysaari belägna röset nr 475a, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Valkeajärvi i Nikkarinlahti börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jämsä och Jämsänkoski städer vid röset nr 29 på rån mellan lägenheten Vehmala 2:101 i Toivila by i Jämsä stad och den samfällda tillandningen inom samfälligheten Toivila, som är belägen på Jämsänkoski stads område och fortsätter därifrån mot nordost till råpunkten nr CXLV för vattenområdena inom samfälligheterna Kerkkola och Toivila. Vid råpunkt nr CXLV förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

8 §

Sträckningen av gränsen mellan Jyväskylä landskommun och Toivakka kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Pitkäjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jyväskylä landskommun och Toivakka kommun vid det på rån mellan lägenheten Knuutila 1:61 i Oravasaari by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Pitkäjärvi 9:12 i Oravasaari by i Toivakka kommun belägna röset nr 1 och fortsätter därifrån mot västsydväst i samma riktning som nämnda rå 300 meter till den på registerkartan utmärkta punkten A. Vid punkt A vänder gränsen mot sydost och fortsätter till den på registerkartan utmärkta punkten B, vars kartverkskoordinater är x = 6898 070 och y = 3448 735. Vid punkt B vänder gränsen mot öster och fortsätter till mynningen av en bäck som bildar rån mellan lägenheten Rusila 7:2 i Oravasaari by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Pitkäaho 9:14 i Oravasaari by i Toivakka kommun, till den i bäckmynningen belägna, på registerkartan utmärkta punkten C, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Pieni-Humalajärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jyväskylä landskommun och Toivakka kommun vid utloppet av en bäck som bildar rån mellan lägenheten Rusila 7:2 i Oravasaari by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Pitkäaho 9:14 i Oravasaari by i Toivakka kommun vid den i bäckmynningen belägna, på registerkartan utmärkta punkten E och fortsätter därifrån mot sydost till den på registerkartan utmärkta punkten D, som är belägen vid förlängningen av rån mellan lägenheten Maijala 7:14 i Oravasaari by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Pitkäaho 9:14 i Oravasaari by i Toivakka kommun, på 160 meters avstånd mot sydväst från det på nämnda rå belägna röset nr 9. Vid punkt D vänder gränsen mot nordost och fortsätter till det ovan nämnda röset nr 9, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

9 §

Sträckningen av gränsen mellan Jyväskylä landskommun och Uurainens kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Vahvajärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jyväskylä landskommun och Uurainens kommun vid det på rån mellan lägenheten Heikkilä 1:118 i Nyrölä by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Härkäniitynjalka 7:10 i Nyrölä by i Uurainens kommun belägna röset nr 58 och fortsätter därifrån mot nordost till det på rån mellan lägenheten Heikkilä 1:118 i Nyrölä by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Mannisenmäki 2:5 i Höytiä by i Uurainens kommun belägna röset nr 131, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Sorvanen börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Jyväskylä landskommun och Uurainens kommun vid det på rån mellan lägenheten Hietala 1:81 i Nyrölä by i Jyväskylä landskommun och lägenheten Välilä 1:71 i Höytiä by i Uurainens kommun belägna röset nr 113 och fortsätter därifrån mot söder längs den naturliga rån mellan lägenheten Hietala 1:81 och Soukkajärvi samfällighets samfällda tillandning i Sorvanen till det på rån mellan lägenheten Hietala 1:81 och lägenheten Lisä-Lukkola 1:94 i Höytiä by i Uurainens kommun belägna röset nr 16.

10 §

Sträckningen av gränsen mellan Keuruu och Multia kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Virkajärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Keuruu och Multia kommuner vid det på rån mellan lägenheten Virkajärvi 3:16 i Jukojärvi by i Keuruu kommun och lägenheten Urrila 10:6 i Isojärvi by i Multia kommun belägna röset nr 414 och fortsätter därifrån mot sydväst i samma riktning som nämnda rå 40 meter till den på registerkartan utmärkta punkten A. Vid punkt A vänder gränsen mot sydost och fortsätter till det på rån mellan lägenheten Peuravuori 4:22 i Jukojärvi by i Keuruu kommun och lägenheten Urrila 10:6 i Isojärvi by i Multia kommun belägna röset nr 133, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I södra ändan av Uuranjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Keuruu och Multia kommuner vid det på rån mellan lägenheten Alhonsalo 5:34 i Suojärvi by i Keuruu kommun och lägenheten Paasiranta 3:64 i Tarhapää by i Multia kommun belägna röset nr 7 och fortsätter därifrån mot sydväst i samma riktning som nämnda rå till den på rån mellan vattenområdena inom skifteslagen Suojärvi och Tarhapää belägna, på registerkartan utmärkta punkten B. Vid punkt B förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Uuranjärvi i Pesälahti börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Keuruu och Multia kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten A, som är belägen i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan lägenheten Juurikasniemi 2:24 i Liesjärvi by i Keuruu kommun och lägenheten Ranta-Aho 9:4 i Vehkoo by i Multia kommun och å andra sidan Uuuranjärvis strandlinje. Från punkt A fortsätter gränsen mot sydsydost till det på rånmellan vattenområdena inom skifteslagen Liesjärvi och Tarhapää belägna, på registerkartan utmärkta röset nr 4, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

I Uuranmäenlampi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Keuruu och Multia kommuner vid den på registerkartan utmärkta punkten B, som är belägen i skärningspunkten mellan å ena sidan rålinjen mellan lägenheten Suonsyrjä 2:21 i Liesjärvi by i Keuruu kommun och lägenheten Uuranmäki 7:10 i Vehkoo by i Multia kommun och å andra sidan Uuranmäenlampis strandlinje. Från punkt B fortsätter gränsen mot sydsydost till det på rån mellan lägenheten Lamminaho 2:17 i Liesjärvi by i Keuruu kommun och lägenheten Purosalo 7:20 i Vehkoo by i Multia kommun belägna röset nr 1, där gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

11 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

12 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 27 juni 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.