1082/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om upphävande av 67 a § 3 mom. riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Härmed upphävs 67 a § 3 mom. riksdagsordningen, sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (577/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 248/89
Försvarsutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 310/90
Försvarsutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.