1079/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

fogas till riksdagsordningen en ny 52 a § som följer:

52 a §

Samerna skall höras i frågor som särskilt angår dem så som närmare stadgas i arbetsordningen för riksdagen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1991.

Regeringens proposition 219/90
Grundlagsutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 167790
Grundlagsutsk. bet. 1/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.