1072/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, sådant det lyder ändrat genom lagar av den 2 december 1988 och den 28 december 1990 (1021/88 och 1333/90), en ny 10 punkt som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt


10) att föra värdeandelsregister 30 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 8/91
Ekonomiutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.