1023/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen angående studentexamen

På föredragning av undervisningsministern

fogas till förordningen den 26 september 1947 angående studentexamen (717/47) en ny 11 b § som följer:

11 b §

Utan hinder av denna förordning deltar de elever i gymnasiets högsta årskurs, som studerar enligt den läroplan som leder till International Baccalaureate -examen eller Reifeprüfung-examen, i första hand i International Baccalaureate -examen respektive Reifeprüfung-examen.

Eleverna kan, om de så vill och i den mån undervisningsarrangemangen tillåter, delta i studentexamen enhet denna förordning eller i fristående prov som hör till examen. Härvid kan avvikelse göras från denna förordning enligt vad undervisningsministeriet bestämmer.

Den som avlägger en utländsk examen som avses i 1 mom. får samma rättigheter som om han skulle avlägga studentexamen enligt denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.