1011/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Lag om ändring av 15 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 juli 1985 (615/85), som följer:

15 §

Gymnasiets läsår omfattar 190 arbetsdagar.

Gymnasiets högsta årskurs har dock 124 arbetsdagar. Från läsårets arbetsdagar frånräknas likväl självständighetsdagen, trettondagen och första maj, då dessa dagar infaller på någon annan vardag än lördag. Undantag från antalet arbetsdagar kan av särskilda skäl göras enligt vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 5/91
Kulturutsk. bet. 3/91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.