1006/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 21 § 2 mom. och 34 § förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89), av dem 21 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 december 1990 (1206/90), som följer:

21 §
Förrättande av kopplingsbesiktning

2. Vid korskopplingsbesiktning kontrolleras var för sig bilens och släpvagnens konstruktion och mått samt att kopplingsanordningarna lämpar sig för korskoppling. Ett godkännande av korskopplingen jämte eventuella begränsningar däri antecknas i registret. Godkännandet av en person- eller paketbil för korskoppling kan i samband med den första registreringen antecknas i registret utan särskild korskopplingsbesiktning, om bilen vid typbesiktningen har godkänts för korskoppling och om den som gör registreringsanmälan uppger att han på bilen har monterat en sådan draganordning som godkänts vid tvpbesiktningen. Trafikministeriet meddelar särskilda anvisningar om villkoren för korskoppling.

34 §
Rättelse av uppgifter i registret

Ett fel som har inträffat när förhandsanmälan gjorts kan rättas på grundval av en ny anmälan som görs på förhandsanmälningsbeviset av den som har lämnat förhandsanmälan. Framgår det att de uppgifter om ett redan registrerat fordon som i förhandsanmälan eller i typregisterutdraget har lämnats till fordonsregistret är felaktiga, skall de rättas vid en ändringsbesiktning eller en ny registreringsbesiktning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.