1002/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning angående tilläggsfullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991

Riksdagen har den 11 juni 1991 beslutat berättiga fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att 1991 inom de gränser som statsrådet bestämmer, enligt 2 § 2 mom. lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (695/90), ta upp lån i finska mark till ett bruttobelopp på högst 3 580 000 000 mark och så att lånens nettobelopp inberäknat tilläggsfullmakter är högst 2 680 000 000 mark, varvid statskontoret skall ta upp lånen och besluta om de närmare villkoren för dem.


Denna förordning träder i kraft den 3 juli 1991.

Regeringens proposition 17/91
Statsutsk. bet. 11/91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.