987/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Lag om ändring av lagen om utjämningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1971 om utjämningsskatt (922/71) den till lagen fogade skattetabellen samt 5 § 2 punkten och 6 § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § 2 punkten i lag av den 16 december 1983 (980/83) samt den till lagen fogade skattetabellen och 6 § 1 mom. i lag av den 21 december 1990 (1163/90) som följer:

5 §

Befriade från utjämningsskatt är:


2) varor och hjälpmaterial, om det visas att dessa eller likadana utländska eller finska varor används vid framställning, annan behandling eller emballering av exportvara, samt


6 §

Råvaror, produktionsförnödenheter och investeringsvaror som kommer att användas av industrin är befriade från utjämningsskatt. Tullstyrelsen beviljar Då ansökan som importören skall göra inom två år befrielse från utjämningsskatt på ovan angivna varor, förutsatt att skattefriheten påvisas gagna industrin i fråga. Tullstyrelsen fastställer också en förteckning över de varor som på ovan nämnda grunder beviljas befrielse från utjämningsskatt utan ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Stadgandena i 5 och 6 §§ tillämpas på varor som utlämnas från tullkontroll den 1 juli 1991 eller därefter.

Regeringens proposition 21/91
Statsutsk. bet. 7/91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Bilaga

SKATTETABELL
Tulltariffposition Utjämningsskatt % fr.o.m. 1.1.1991 av förtullningsvärdet fr.o.m. 1.10.1991
15. Kapitel, positionerna 15.07 2,4 2,1
15.09-10 2,4 2,1
15.12 2,4 2,1
15.14 2,4 2,1
15.17-18 2,4 2,1
16. Kapitel, positionerna 16.01-02 2,4 2,1
16.04-05 2,4 2,1
17. Kapitel, positionerna 17.01-02 4,1 3,8
17.04 4,1 3,8
18. Kapitel, positionerna 18.05-06 4,1 3,8
19. Kapitel, positionerna 19.01 2,4 2,1
19.02-05 2,8 2,5
20. Kapitel 2,4 2,1
21. Kapitel 2,4 2,1
22. Kapitel 3,3 3,1
24. Kapitel, positionen 24.02 1,0 0,7
25. Kapitel, positionerna 25.22-23 3,5 3,2
30. Kapitel, positionerna 30.05 1,5 1,2
30.06 2,0 1,7
31. Kapitel, positionerna 31.02-05 2,0 1,7
32. Kapitel, positionerna 32.07-10 2,0 1,7
32.12-15 2,0 1,7
33. Kapitel, positionerna 33.03-07 2,0 1,7
34. Kapitel 2,0 1,7
35. Kapitel, positionen 35.06 2,0 1,7
36. Kapitel 2,0 1,7
37. Kapitel, positionerna 37.01-04 andra än exponerade fotografiska plåtar eller exponerad fotografisk film 2,0 1,7
37.05-06 2,5 2,2
37.07 2,0 1,7
38. Kapitel, positionerna 38.05 2,6 2,3
38.07 2,6 2,3
38.08 2,0 1,7
38.10 2,0 1,7
38.13-14 2,0 1,7
38.16 3,5 3,2
38.19-22 3,5 3,2
39. Kapitel, positionerna 39.16-21 2,6 2,3
39.22-26 1,8 1,5
40. Kapitel, positionerna 40.02 2,6 2,3
40.05-17 1,8 1,5
41. Kapitel, positionerna 41.04-11 2,5 2,2
42. Kapitel 2,5 2,2
43. Kapitel, positionerna 43.02-04 2,5 2,2
44. Kapitel, positionerna 44.06-21 2,7 2,4
45. Kapitel, positionerna 45.03-04 2,4 2,1
46. Kapitel 1,8 1,5
48. Kapitel, positionerna 48.02-11 3,2 2,9
48.12-14 2,4 2,1
48.15-16 1,5 1,2
48.17-19 2,4 2,1
48.20-21 2,5 2,2
48.22-23 2,4 2,1
49. Kapitel 2,8 2,5
50. Kapitel, positionerna 50.06-07 1,5 1,2
51. Kapitel, positionerna 51.09-13 1,5 1,2
52. Kapitel, positionerna 52.07-12 1,5 1,2
53. Kapitel, positionerna 53.06-11 1,5 1,2
54. Kapitel, positionerna 54.01 1,5 1,2
54.04-05 2,6 2,3
54.06-08 1,5 1,2
55. Kapitel, positionerna 55.08 1,5 1,2
55.11-16 1,5 1,2
56. Kapitel 1,5 1,2
57. Kapitel 1,5 1,2
58. Kapitel 1,5 1,2
59. Kapitel, positionerna 59.03-10 1,5 1,2
60. Kapitel 1,5 1,2
61. Kapitel 1,5 1,2
62. Kapitel 1,4 1,1
63. Kapitel, positionerna 63.01-08 1,5 1,2
63.09-10 1,4 1,1
64. Kapitel, positionerna 64.01-02 1,8 1,5
64.03-06 1,5 1,2
65. Kapitel 1,4 1,1
66. Kapitel 1,5 1,2
67. Kapitel 1,5 1,2
68. Kapitel 3,5 3,2
69. Kapitel, positionerna 69.01-08 3,5 3,2
69.09-14 1,8 1,5
70. Kapitel, positionerna 70.03-20 1,8 1,5
71. Kapitel, positionerna 71.01-05 1,5 1,2
71.06-12 3,0 2,7
71.13-17 1,5 1,2
73. Kapitel, positionerna 73.01-07 2,8 2,5
73.08-24 2,2 1,9
73.25-26 2,8 2,5
74. Kapitel, positionerna 74.07-09 3,0 2,7
74.10 2,2 1,9
74.11 3,0 2,7
74.12-18 2,2 1,9
74.19 3,0 2,7
76. Kapitel, positionerna 76.04 3,0 2,7
76.06-08 3,0 2,7
76.09-15 2,2 1,9
76.16 3,0 2,7
79. Kapitel, positionen 79.07 3,0 2,7
80. Kapitel, positionen 80.07 2,2 1,9
82. Kapitel 2,2 1,9
83. Kapitel 2,2 1,9
84. Kapitel, positionerna 84.02-04 2,2 1,9
84.06-09 1,9 1,6
84.11-37 1,9 1,6
84.46-48 1,9 1,6
84.50-53 1,9 1,6
84.67-74 1,9 1,6
84.76 1,9 1,6
84.79 1,9 1,6
84.81-83 1,9 1,6
84.84 2,2 1,6
84.85 1,9 1,6
85. Kapitel, positionerna 85.01-07 1,6 1,3
85.08 1,9 1,6
85.09-11 1,0 0,7
85.12-15 1,6 1,3
85.16-31 1,0 0,7
85.32-33 1,6 1,3
85.35-44 1,6 1,3
85.45-47 1,8 1,5
85.48 1,6 1,3
86. Kapitel, positionerna 86.01-08 2,2 1,9
86.09 1,8 1,5
87. Kapitel, positionerna 87.01 1,9 1,6
87.02-10 1,8 1,5
87.11-15 2,2 1,9
87.16 1,8 1,5
88. Kapitel, andra än till positionerna 88.02.30 och 88.02.40 hänförliga flygmaskiner använda i inhemsk linjetrafik eller i yrkesmässig internationell trafik 2,2 1,9
89. Kapitel, positionerna 89.03-08 2,0 1,7
90. Kapitel 2,1 1,8
91. Kapitel, positionerna 91.04-07 2,1 1,8
91.09-10 2,1 1,8
91.12-14 2,1 1,8
92. Kapitel, positionerna 92.01-09 1,5 1,2
93. Kapitel, positionerna 93.01-03 1,9 1,6
93.04 1,5 1,2
93.05 1,9 1,6
93.06 2,0 1,7
93.07 1,5 1,2
94. Kapitel, positionerna 94.01 1,8 1,5
94.02 2,1 1,8
94.03-05 1,8 1,5
94.06 2,4 2,1
95. Kapitel 1,5 1,2
96. Kapitel, positionerna 96.01-03 1,5 1,2
96.04 2,2 1,9
96.05 1,5 1,2
96.06 1,8 1,5
96.07-16 1,5 1,2
96.17 2,2 1,9
96.18 1.5 1,2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.