985/1991

Utfärdat i Helsingfors den 27 juni 1991

Trafikministeriets beslut om skyddshjälm för motorcyklister, snöskoterförare och mopedister

Trafikministeriet har med stöd av 90 och 91 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) samt 2 § lagen den 14 juli 1978 om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter (570/78) beslutat:

1 §

För motorcyklister, mopedister och snöskoterförare avsedda skyddshjälmar av godkänd modell enligt 89 § vägtrafiklagen, sådan den lyder i lag av den 12 april 1991 (671/91), är skyddshjälmar som är godkända i enlighet med E-regel nr 22/03 som fogats till den överenskommelse om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/76) som ingicks i Geneve den 20 mars 1958 eller skyddshjälmar som uppfyller kraven i den säkerhetsstandard FMVSS 218 som fastställts av federationen för Nordamerikas Förenta Stater.

En skyddshjälm skall vara försedd med ett sådant märke som ett E-godkännande förutsätter eller med bokstäverna DOT som anger att den uppfyller standarden FMVSS.

2 §

Godkända skyddshjälmar fram till utgången av 1992 är även skyddshjälmar som är godkända i enlighet med E-regel nr 22 eller skyddshjälmar som uppfyller följande standarder och är försedda med en sådan märkning som den aktuella standarden förutsätter:

a) skyddshjälmar enligt finsk standard SFS 3653,

b) skyddshjälmar enligt svensk standard SIS 882411 och

c) skyddshjälmar enligt dansk standard DS 2124.

3 §

Andra skyddshjälmar än skyddshjälmar enligt 1 § får inte importeras i försäljningssyfte, tillverkas för försäljning i Finland eller saluföras efter den 31 december 1992. En skyddshjälm enligt 2 § som tagits i bruk första gången i Finland före den 1 januari 1993 får dock användas, säljas eller annars överlåtas fram till den 31 december 1996.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1991.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 20 maj 1977 om skyddshjälm för motorcyklist (399/77) jämte ändringar.

Helsingfors den 27 juni 1991

Trafilkminister
Ole Norrback

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.