983/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av 18 § vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) 18 § 1 mom. och

fogas till 18 § 2 mom. en ny punkt som gäller märket 426 som följer:

18 §

Märket 411 uppsatts vid korsning eller efter denna. Märkena 412-416 uppsatts på högra sidan av körbanan. Av särskild orsak kan de dessutom uppsättas på vänstra sidan av körbanan eller på en refuge på körbanan. Märkena 412-415 kan användas som separata grupperingsmärken för särskilda körfalt. De uppsätts då ovanför vederbörande körfalt. Märkena 417 och 418 uppsatts på trafikrefuge eller annat hinder. Märkena 421-426 uppsatts på högra sidan av den väg eller del av vägen som märket avser eller ovanför densamma. I undantagsfall kan märkena uppsättas enbart på vänstra sidan av vägen eller av delen av vägen.

Påbudsmärken är:


426. Snöskoterled

Märket 426

Märket anger snöskoterled. Det är förbjudet att föra andra fordon än snöskotrar på snöskoterled. Vid körning på snöskoterled skall i tillämpliga delar iakttagas vad i vägtrafiklagen stadgas om körning på körbana. Skidåkare och annan gående skall i främsta rummet begagna ledens högra sida.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.