969/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Torneå stad till Keminmaa kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Torneå stad överförs till Keminmaa kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) I Keminmaa kommun i Alapaakkola by av lägenheten Simpsiö 38:9 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Uusitalo 38:12 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Niilola 38:13 en del av skiftet Kotipalsta och av lägenheten Rajala 38:14 en del av skiftet Kotipalsta;

2) i Keminmaa kommun i Ilmola by lägenheterna Rantamaa 27:24 och Hietala 27:25 i sin helhet samt av lägenheten Junttari 27:16 ängsskiftet Karppanen;

3) i Keminmaa kommun i Kirkonkylä by av lägenheten Kuntala 3:31 en del av skiftet Koivuluoto;

4) i Keminmaa kommun i byn Koroinen lägenheterna Kalliokoski 2:19 och Ahonpää 14:70 i sin helhet;

5) i Keminmaa kommun i Lautiosaari by av lägenheten Kulmala 8:71 en del av skiftet Kankaanalusta samt en del av lägenheterna Siirto-Korpi IV 8:121 och Siirto-Korpi III 8:128;

6) i Keminmaa kommun i Liedakkala by lägenheterna Koivuaho 3:25, Kultaranta 12:69, Mylly 22:6, Leppäkoski 22:28 och Muhonen 22:31 i sin helhet samt av lägenheten Koivula 6:35 en del av skiftet Kalliokoski, av lägenheten Hepo-oja 6:36 en del av skiftet Kalliokoski, av lägenheten Ahde 10:7 skiftet Ahonpää, av lägenheten Välitalo 11:36 skiftet Karppanen, av lägenheten Niemi 13:8 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Männikkö 13:9 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Apela 13:25 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Kallioniemi 13:26 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Rannanniemi 13:30 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Rantaniemi 13:34 skiftet Kaakamo och en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Kirkkopalo 14:13 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Kuusivaara 14:14 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Ylimäkiniemi 14:42 en del av skiftet Kankaanalusta, av lägenheten Mäkiflänkkilä 16:6 skiftet Ahonpää, av lägenheten Flänkkilä 16:12 en del av skiftet Ahonpää, en del av lägenheten Ahonpää 16:15, en del av lägenheten Vainio 20:10, av lägenheten Nära 22:9 skiftet Myllyniitty, av lägenheten Jussila 22:10 skiftet Myllyniitty, av lägenheten Ala-Tapanila 22:29 skiftet Myllyniitty och en del av lägenheten Makkarajängän palsta 37:15;

7) i Torneå stad i Kaakamo by av lägenheten Rautio 4:11 skiftet Karppanen; samt

8) i Torneå stad i Ruottala by hela lägenheten Rantamäki 1:6 samt av lägenheten Alakarvala 1:5 den vid södra stranden av Kaakamojoki belägna delen av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Kantola 2:6 skiftet Karppanen, av lägenheten Launimaa 2:14 skiftet Karppanen, av lägenheten Leppäkoski 2:15 skiftet Karppanen och av lägenheten Ylikarvola 2:22 skiftet Karppanen, de allmänna och samfällda områdena inom området samt den samfällda båtplatsen 878:3 för lägenheterna 1:(1-3) vid ån Kaakamojoki.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.