968/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Parkano stad och Karvia kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Parkano stad och Karvia kommun ändras så att den nya gränsen mellan kommunerna börjar i norr vid röset nr 244 och löper därifrån mot sydväst längs rån för lägenheten Mäntylä 29 till röset nr 42, där den vänder mot nordväst och löper till röset nr 40 samt vänder där mot nordost och löper till röset nr 41, där den förenar sig med den nuvarande gränsen mellan kommunerna.

2 §

Från Parkano stad överförs till Karvia kommun i Sydänmaa by hela lägenheten Mäntylä 29.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.