950/1991

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85),

dessa bestämmelser sådana de lyder, 1 § till de delar som det nu är fråga om delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 27 september 1990 (907/90) och 2 § till de delar som nu är fråga om delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 31 juli 1986 (614/86) som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Psykoser 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) Huoxetin
4) fluvoxamin
5) karbamazepin
6) litiumsalter
7) maprotilin
8) mianserin
9) nialamid
10) sitalopram
11) sulpirid
12) tioxantener
13) trazodon
14) tricykliska antidepressiva
Orostillstånd vid mental retardation. 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluvoxamin
5) maprotilin
6) mianserin
7) sitalopram
8) sulpirid
9) tioxantener
10) trazodon
11) tricykliska antidepressiva
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäknngslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts i sin helhet, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 1) hydroxizin (endast tillsammans med teofyllin eller med derivat därav, dessutom kan sympatomimet förekomma)
2) ipratropium
3) kortikoider
4) kortikotropiner
5) kromoglikat
6) nedokromil
7) oxitropium
8) sympatomimetiska ämnen
9) teofyllin och derivat därav


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1991.

Helsingfors den 13 juni 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.